راهنمای استفاده از کویل V8 BABY  برای اتومایزرهای NRG SMOK یا NRG  VAPORESSO

بالا بردن وات بیش از اندازه باعث سوختن کویل و پایین آوردن وات به دلایل مختلف من جمله شایعترین کلام مصرف کننده : من با این اندازه نمیتوانم بکشم ،،، باعث پاشیدن جویس در دهان هنگام کام گرفتن و یا ریزش جویس از دریچه هوا به بیرون میشود چون کویل به اندازه کافی گرم نمیشود و جویس اضافه که در کویل موجود است از منافذی که در اتومایزر هست بیرون میریزد . 

پس لطفا نسبت به نوع ویپینگ خود و نوع وات مورد استفاده کویل مورد نظر را انتخاب کنید

بر روی تمامی کویلها چند ردیف عدد و شماره نوشته شده است.

*نوع کویل

*مقاومت کویل 

*محدوده توان (وات) کویل

*بهترین وات تنظیمی برای آن کویل

در عکس زیر  راهنمای استفاده از کویل V8 BABY  همراه با تمامی مشخصات این نوع کویلها  را مشاهده مینمائید.

راهنمای استفاده از کویل های V8 BABY