آپدیت ویپ

برای آپدیت ویپهای مدل smok و vaporesso از مطالب زیر استفاده کنید .

لطفا قبل از استفاده مطالب را کامل و با دقت  خوانده و بعد شروع به کار کنید.